Podmínky Užívání

(Stav: 3. 12. 2009)
Změna místa smluvního vztahu: 29. 3. 2010

Tato webová stránka www.rotkaeppchen.cz („webová stránka“) a elektronický obchod Rotkäppchen jsou provozovány společností Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Sektkellereistrasse 5, 06632 Freyburg/Unstrut (dále jen: „RMSK“).

Pro využívání webové stránky platí následující podmínky užívání.

Tato webová stránka se zaměřuje výhradně na osoby starší 18 let. Pokud byste dosud nebyli starší 18 let, musíme vás poprosit, abyste tuto webovou stránku opustili. Pro jednotlivé stránky, služby a funkce webové stránky mohou dodatečně platit zvláštní podmínky, které mají přednost před těmito podmínkami užívání.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Společnost RMSK a její příslušní poskytovatelé licencí si vyhrazují veškerá autorská a ostatní ochranná práva na obsah této webové stránky, zvláště na texty, zobrazení, grafické prvky, provedení návrhu, obrázky, audio a video a na jejich výběr a uspořádání, včetně veškerých ostatních informací na webové stránce (celkově „Obsah webové stránky“). Obsah webové stránky nesmí být kopírován, šířen, pronajímán, půjčován, předváděn, veřejně prezentován, veřejně zpřístupňován, upravován, přizpůsobován, přetvářen nebo jiným způsobem využíván bez předchozího písemného souhlasu společnosti RMSK.

Uživateli je povoleno výhradně technicky podmíněné kopírování webové stránky ze účelem prohlížení (přístup na webovou stránku a zobrazování obsahu webové stránky).

Práva na všechny označení používané na webové stránce (známky, obchodní označení a názvy) zůstávají vyhrazeny svým příslušným majitelům.

RUČENÍ

Obsah webové stránky je právně nezávazný. Společnost RMSK nepřebírá záruku za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu webové stránky. Zvláště společnost RMSK nepřebírá záruku za to, že webová stránka je přístupná nepřerušitelně, bez chyb, bez virů a bezpečná a že lze obsah webové stránky bezpečně stáhnout.

S výjimkou za škody, které byly způsobeny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti společnosti RMSK, společnost RMSK neručí za škody, které vznikly důsledkem užívání této webové stránky, zvláště za ztrátu programů a dat.

Tuto webovou stránku můžete využívat pouze při respektování těchto podmínek užívání a za zákonným a řádným účelem. Zvláště je zakázáno používat software, postupy nebo přístroje, které ručně nebo elektronicky omezují chod nebo funkci webové stránky nebo způsobují nepřiměřené nebo příliš vysoké zatížení této webové stránky.

ODKAZY NA EXTERNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Tato webová stránka odkazuje přímo nebo nepřímo odkazy na externí webové stránky, které jsou provozovány třetími osobami. Dostupnost nebo obsah webových stránek nepodléhá kontrole společnosti RMSK a společnost nemá na ně žádný vliv. Společnost RMSK obsah těchto externích webových stránek nevytváří a nepřebírá ani za obsah, ani za bezpečnost externích webových stránek odpovědnost nebo záruku.

OCHRANA ÚDAJŮ

Bližší informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.
ZMĚNY
Společnost RMSK může obsah webové stránky, celou webovou stránku nebo její část kdykoliv a bez oznámení změnit, doplnit nebo odstranit, resp. nastavit.

POUŽITELNÉ PRÁVO, SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Platí německé právo. Pokud jste obchodníkem, veřejnoprávní osoba nebo fond z veřejného sektoru, je výhradní soudní příslušností pro všechny spory týkajících se smluvních poměrů Halle/Saale. Společnost RMSK vás může zažalovat u každého jiného příslušného soudu. Rozhodčí řízení jsou vyloučeny.