Bubbles Animation

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

(Stav: 4. 4. 2018)
Změna smluvního vztahu – místa: 29. 3. 2010

Tyto webové stránky www.rotkaeppchen.cz („webové stránky“) a online shop Rotkäppchen provozuje společnost Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Sektkellereistrasse 5, 06632 Freyburg/Unstrut (dále jen: „RM“).

Pro používání těchto webových stránek platí tyto podmínky.
Stránky jsou určeny výlučně osobám starším 18 let. Pokud vám 18 let ještě není, musíme vás požádat, abyste webové stránky opustili. Na jednotlivé stránky, služby nebo funkce těchto webových stránek se navíc mohou vztahovat zvláštní podmínky, které jsou těmto podmínkám používání nadřazeny.
 

Duševní vlastnictví

Společnost RM a její současní poskytovatelé licence si vyhrazují veškerá autorská práva a další ochranná práva na obsah těchto webových stránek, zejména pak na texty, vyobrazení, grafiky, grafickou úpravu, obrázky, audiozáznamy, videozáznamy a na jejich výběr a uspořádání a také na veškeré další informace na těchto webových stránkách (souhrnně „obsah webových stránek“). Obsah webových stránek se bez předchozího písemného souhlasu společnosti RM nesmí kopírovat, šířit, pronajímat, zapůjčovat, předvádět, veřejně přehrávat, veřejně zpřístupňovat, zpracovávat, přizpůsobovat, přepracovávat nebo využívat jiným způsobem.
 
Uživateli je povoleno výhradně technicky podmíněné rozmnožování webových stránek pro účely prohlížení (přístup na webové stránky a zobrazování jejich obsahu).

Všem příslušným vlastníkům zůstávají vyhrazena práva na veškeré značky použité na těchto webových stránkách (ochranné známky, obchodní jména a názvy).
 

Ručení

Obsahy těchto webových stránek jsou právně nezávazné. Společnost RM nepřebírá žádnou záruku za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu webových stránek. Záruku společnost RM nepřebírá zejména za to, že webové stránky jsou dostupné nepřetržitě, fungují bezchybně, neobsahují viry a jsou bezpečné a že obsahy webových stránek lze bezpečně stáhnout.

S výjimkou škod, které společnost RM způsobí úmyslně nebo hrubou nedbalostí, neručí společnost RM za škody, které vzniknou v důsledku používání těchto webových stránek, zejména pak za ztrátu programů nebo dat.

Tyto webové stránky smíte používat pouze v souladu s těmito podmínkami používání a k zákonným a řádným účelům. Obzvláště zakazujeme používat software, postupy nebo zařízení, které manuálně nebo elektronicky ohrožují chod nebo funkčnost těchto webových stránek nebo které jsou příčinou jejich nepřiměřeného nebo nadměrného zatížení.
 

Odkazy na externí webové stránky

Tyto webové stránky prostřednictvím odkazů přímo či nepřímo odkazují na externí webové stránky, které provozují třetí strany. Dostupnost nebo obsahy těchto externích webových stránek jsou mimo kontrolu společnosti RM a nemají na tyto skutečnosti žádný vliv. Společnost RM si obsahy těchto externích webových stránek nijak nepřivlastňuje, a tudíž za obsah a zabezpečení těchto externích webových stránek nepřebírá odpovědnost ani záruky.
 

Ochrana údajů

Podrobnější informace najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

Změny

Společnost RM může obsah webových stránek nebo webové stránky jako celek nebo jejich část kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, doplnit nebo odstranit, příp. ukončit jejich fungování.
 

Rozhodné právo, soudní příslušnost

Uplatňuje se německé právo. Jste-li obchodník, právnická osoba, která se řídí veřejným právem, nebo veřejnoprávní zvláštní investiční fond, je soudní příslušnost pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu výlučně Halle/Saale. Společnost RM může podat žalobu u každého jiného přípustného soudu. Rozhodčí řízení jsou vyloučena.